projekční činnost

všech stupňů v oboru geotechnika

 • skalní svahy jakéhokoliv rozsahu, výšky a druhu financování (OPŽP, SFDI apod.)
 • zemní svahy jakéhokoliv rozsahu, výšky a druhu financování (OPŽP, SFDI apod.)
 • opěrné konstrukce všech typů
 • násypové a zemní konstrukce
 • statické zajištění jam, zářezů a sesuvů
 • staticky nenáročné základové konstrukce
 • zpracování rozpočtů v CS ÚRS a OTSKP-SPK část III

hornická činnost

báňský projektant

 • zajišťování starých důlních děl
 • zpřístupňování starých důlních děl
 • zřizování štol a tunelů

geologické práce

 • inženýrsko-geologický průzkum všech etap
 • hydrogeologický průzkum pro vrtané studny
 • bilance podzemních vod

zeměměřická činnost

 • polohopisná měření pro projektovou činnost i v nepřístupném terénu
 • laserové skenování pozemní i ze vzduchu (dron)
 • důlně-měřická dokumentace podzemních prostor

stavební dozor

 • technický či geotechnický dozor investora dle TKP MD ČR
 • autorský dozor
 • supervizor

speciální práce

 • odborné posudky stability svahů
 • simulace pádu horninových bloků
 • numerické modelování proudění podzemní vody
 • velmi přesná měření pohybu skalních bloků a staveb
 • práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • průzkum stísněných podzemních prostor
 • tahové zkoušky tyčových kotev, hřebíků a svorníků