Reference

vybrané reference 2015 - 2024

 • Sanace části skalního svahu při ČS Agip Třebíč; geotechnický posudek + DUR
 • Zajištění svahu po nepovoleném odtěžení zeminy na pozemcích p.č. 517/5, p.č. 417/8, p.č. 417/4 a p.č. 628/1 kat. území Davle; geotechnický posudek
 • Stav vybraných skalních svahů podél silniční komunikace II/160; posudek
 • Silnice I/44 Červenohorské sedlo sesuv – sanace; RDS
 • Zřízení výhybny Harrachov; geotechnický dozor investora
 • Tišnov – sanace skalní stěny Pod Květnicí; technický dozor investora
 • Odstranění propadu rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec – Tanvald; geotechnický dozor
 • I/35 Moravská Třebová – sanace skalní stěny; geotechnický dozor
 • GB-Insar monitoring pohybu opěrné stěny v obci Dolní Lhota pod silnicí II/365
 • Horky u Tábora – důlní propad na p.č. 110; projekt
 • Sanace svahového sesuvu v obci Jenišovice; DSP + PDPS
 • Zabezpečení skalního masivu č.p. 76 v obci Krnsko; DUR + technický dozor investora
 • Stav skalního svahu nad domem č.p. 98 v Brně-Líšni, ul. Ondráčkova; geotechnický posudek
 • Zajištění skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové, u č.p. 146/99; DSP
 • Stav skalního svahu nad železniční tratí č. 260 Brno - Česká Třebová v úseku km 175,117 - 175,192; geotechnický posudek + RDS
 • Litochovice n. Labem - údržba skalních masivů v úseku Lovosice - Děčín státní hranice; geotechnický posudek
 • Sanace skalního svahu u objektu Talichova 2036/15, Praha 6; geologický průzkum + PDPS
 • Stav skalního svahu za sídlem společnosti Kámen Zbraslav a.s.; geotechnický posudek
 • Stav skalního masivu Klenotnice; geotechnický posudek
 • Přírodní zahrada Slatinice - stav svahu; geotechnický posudek
 • Stav skalního pilíře v podzákladí hradu Střekov - JV část; geotechnický posudek
 • Sanace skalního svahu nad č.p. 174 ve městě Úštěk; DPS
 • Stav vybraných skalních svahů podél železniční trati č. 198 Strakonice – Volary; geotechnický posudek
 • Stav vybraných skalních svahů podél Svratecké vodohospodářské naučné stezky Dalečín – Švařec; geotechnický posudek
 • Stav skalního útvaru Vířina v k.ú. Vír ve vztahu k zamýšlené trase turistické stezky; geotechnický posudek
 • Sanace skal Znojmo – DPS 2015; geotechnický průzkum + DPS
 • Geotechnický posudek havarijního stavu vč. návrhu trvalého zajištění skalního svahu nad železniční tratí č. 260 Brno - Česká Třebová v úseku km 165,080 - 165,510
 • Geotechnický posudek a návrh trvalého zajištění skalního svahu nad železniční tratí č. 260 Brno - Česká Třebová v úseku km 171,330 - 171,650
 • Ochrana trati před pádem hornin – Lokalita Prudká; geotechnický průzkum + PD
 • I/14 Dlouhá Třebová, sanace skalní stěny; ZDS
 • Sanace sesuvu komunikace na ulici Pod Květnicí v Tišnově, parc. č. 517/17; technický dozor investora
 • Skalní svahy v žst. Kralupy nad Vltavou, v úseku Praha - Děčín v km 435,463 - 435,687; geotechnický průzkum + ZDS
 • Návrh trvalého zajištění skalního svahu nad železniční tratí č. 064 Mladá Boleslav – Stará Paka v úseku km 16,550 – 16,780; geotechnický posudek
 • Monitoring skalních masivů - skalní stěna tzv. Kalvárie u obce Velké Žernoseky, okres Litoměřice, sanace skal a svahů v km 415,7 - 415,970 tratě Všetaty – Děčín; geotechnický monitoring r.2015-2019
 • Hodnocení stavu skalních stěn pod vrcholem Květnice v Tišnově; geotechnický posudek
 • Stav skalní části zářezu na silnici II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek C - v km 4,292 - 6,445 (levý svah ve směru staničení); geotechnický posudek
 • Sanace skalního výchozu a sesuvu na č. p. 104 v Roudnici nad Labem; DSP
 • Inženýrsko-geologický průzkum pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavičky; orientační IGP
 • Posouzení a návrh zajištění skalního svahu nad železniční tratí Dačice - Telč v úseku km 57,760 - 57,900; geotechnický posudek
 • Zabezpečení skalního svahu - Podskalí, Týn nad Vltavou; DPS
 • Zajištění stability skalních stěn v lesoparku Mnichova Hradiště; PDPS
 • Geotechnický posudek stavu skalních svahů a návrh jejich zajištění v Husových sadech - PP Rokycanská stráň; posudek
 • Sanace skalního řícení nad LC Ratibořická Bažantnická; DÚR/DSP
 • Ochrana trati před pádem hornin – Lokalita Prudká; PS
 • Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava; geotechnický dozor investora
 • Inženýrsko-geologický průzkum pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany; orientační IGP
 • Zajištění skal v ulici V Nivách v Jablonci nad Nisou; DSP/PDPS
 • Posouzení stavu štoly a hráze Seidlova rybníka v Jáchymově; IG průzkum a baňský posudek
 • Sanace sesuvu v ul. Mostecká – Kaufland ČR; ZDS
 • Zajištění skalnatého svahu v ulici Chanovská v Mostě; DÚR/DPS
 • I/7 porucha v km 46,120 u Loun; ZPDS
 • Inženýrsko-geologický průzkum pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nárameč; orientační IGP
 • Pasportizace skal SŽDC 2016; průzkum a závěr. zpráva
 • Zajištění skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové, u č.p. 146/99; PDPS
 • II/252 Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů; DSP+PDPS
 • I/7 porucha v km 83,664; ZDPS
 • Očištění skalního svahu v km 391,450 - 391, 650 v žst. Svojšín; DSPS
 • Skalní svah nad železniční tratí Dačice – Telč v úseku km 57,760 - 57,900; DSPS
 • VD Křižanovice, stabilizace skalního svahu na p. p. č. 532/6; DSP+DPS
 • Stav sesuvu silnice I/11 Vendryně; geotechnický posudek
 • Inženýrskogeologický průzkum, dynamické sondování a posouzení stability na akci „Mrlina, Vestec, stabilizace ochranné hráze, ř. km 10,950 - 11,280; podrobný IGP + závěr. zpráva
 • Zajištění opěrné stěny v ul. Dyjská, k. ú. Znojmo-město; ZDS
 • I/27 Žatec, zajištění svahu – závada č. 59757; ZPDS
 • PD – Sanace svahu Na Polabí, Mělník; DÚR/DSP + GT průzkum
 • Projektová dokumentace sanace skalního řícení v k.ú. Kníničky, na ulici Hrázní u Sokolského koupaliště Brněnské přehrady; DSP+PDPS
 • Zajištění Střelecké stezky v Krupce – havárie; RDS
 • Zajištění havarijního stavu svahu stavební jámy nad B56 – Waltrovka; RDS
 • Geotechnický průzkum pro založení přemostění toku Bobravy u obce Omice; zpráva
 • Skalní zářez nad žel. tratí č. 030 Jaroměř – Liberec, v úseku km 97,080 – 97,250; GT posudek
 • Zabezpečení cyklostezky v Tišnově; DÚR/DSP+PDPS
 • Elektrárna Dlouhé Stráně - vyztužení a zodolnění svahu za sdruženým objektem; DSP-ZDS
 • Posouzení a zpracování návrhu na provedení zabezpečení sedání části oplocení, obj. č. 501– tvrz Adam Mladkov; GT posudek
 • Sanace skalního zářezu v km 108,375 – 108,530 u Citonic; ZDS
 • Posouzení havarijního stavu vč. návrhu dočasného zajištění skalního zářezu nad železniční tratí č. 030 Hradec Králové - Jaroměř - Liberec, v úseku km 97,080 - 97,250; GT posudek
 • Návrh trvalého zajištění skalního svahu nad železniční tratí č. 064 Mladá Boleslav – Stará Paka v úseku km 16,550 – 16,780; ZDS
 • Sanace skalního zářezu v km 2,500 – 2,600 u Ivančic; ZDS
 • Obnova podloží tarasní zdi – Nové Město nad Metují; realizace stavby
 • KŘP Úsk – AO Ústí nad Labem, Důlce 230/80 – sanace skalního masivu; DÚR/DSP
 • Návrh odstranění nestabilního stavu skalního zářezu vč. opatření proti pádu horniny do prostoru železniční tratě č. 251 Žďár nad Sázavou - Tišnov, v úseku km 83,450 – 83,550; GT posudek
 • Skalní zářez nad žel. tratí č. 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec, v úseku km 97,080 - 97,250; RDS/DSPS
 • Zabezpečení domu č.p. 59 v k.ú. Třebovice proti pádu horniny; DÚR
 • Skalní zářez nad žel. tratí č. 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec, v úseku km 97,080 - 97,250; ZDS
 • Projektová dokumentace sanace skalního řícení v ulici Myslínova, Městská část Brno – Královo Pole; DSP/DZS
 • PD - sanace skalního masivu u ul. Pastýřská v Liberci, na p. p. č. 534, 566, 567/2, 568/1, 568/2, 568/3 v k. ú. Liberec; DÚR/DSP/DPS
 • Inženýrsko-geologický průzkum pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozďátky; orientační e.
 • Přestavba stávající budovy Sokolovny v Náměšti nad Oslavou na Kulturní a společensko-sportovní centrum – SO.02 Sanace svahu, opěrné stěny; DSP/DPS
 • Ochrana čerpací stanice MOL ČR Štěchovice č.p. 341 proti pádu horniny; DÚS
 • Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova; GT posudek
 • Úprava okolí areálu Theta Real ve vazbě na okolní přírodní prvky při zohlednění odvodnění areálu a budoucí výstavby retence stoky D - SO 06.4 Venkovní schodiště – založení MP; static. návrh
 • Geotechnický průzkum a posouzení stavu železničního spodku v místě havárie železničního náspu v žst. Praha Holešovice na staniční koleji č. 3; GT monitoring
 • Zajištění stability skalních svahů na žel. trati č. 212, Čerčany – Světlá nad Sázavou, úseky č.x v km y – z; GT posudek
 • Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. – sanace skalní stěny; DSPS
 • PD - Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova; DSP
 • Hrad Valdštejn - stabilizace skalního podloží; DPS/DZS
 • Geotechnický posudek a návrh stabilizace paty tělesa násypu železniční trati č. 322C v úseku ŽST Studenec – Vladislav km 42,100-42,150 vlevo; GTP
 • Podrobný geotechnický průzkum skalního masivu v ulici Pod Žvahovem, Praha 5; GTP
 • Sanace skalního svahu za domem čp. 94 v kú. Strážek; DOS
 • Inženýrsko-geologický průzkum pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice; orientační e.
 • Elektrárna Dlouhé Stráně - vyztužení a zodolnění svahu za sdruženým objektem; RDS
 • Ochrana bezpečnostního přepadu VD Seč proti pádu horniny; GT posudek
 • I/35 - Moravská Třebová, sanace skalní stěny; PoGTP + RDS/DSP
 • Odstranění havarijního stavu Barevné skály v Novém Spolí, Český Krumlov; GTP+RDS
 • Sanace skalního zářezu v km 12,700 - 13,250, D.Ú. č. 44, odb. Skály - Praha Satalice, T.Ú. č. 0901 Praha hl. n. – Všetaty; ZDS
 • Zajištění skalní stěny v km 58,530 - 58,860 trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí; ZDS
 • Zabezpečení silnice III/2832 Rakousy; DPS
 • Posouzení stavu skalního svahu nad železniční tratí č. 251 Žďár n. Sázavou - Tišnov v úseku km 87,440 - 87,630; GT posudek
 • Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo), skalní svahy; DÚR
 • Zajištění skalního zářezu na pozemku p.č. 3476 v k.ú. Kuřim; RDS
 • Geotechnický posudek stability vyztuženého násypu D3 0309/I Bošilec – Ševětín v km 112,500; ZZ
 • Násep „Pastuchovice” na trati Plzeň – Žatec; GT dozor zhotovitele
 • Geotechnický posudek možného pádu kamenů z pozemku SZ Hluboká; ZZ
 • Sanace svahu v ulici Březí, obec Plaveč; GTP+DSP
 • Silnice II/160 – řešení ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem; DSP/PDPS
 • Sanace skalního svahu podel silnice II/318 v Rychnově nad Kněžnou; DSP/PDPS
 • Sanace rozpadajícího se skalního masivu na p. č. 4813/1 v k. ú. Ústí nad Labem; DSP/PDPS
 • Sanace svahu náspu v km 133,950 – 133,984 v úseku Sychrov – Hodkovice nad Mohelkou; DSP
 • Sanace skalního zářezu v km 88,630 – 88,900 v trati Pardubice – Liberec; DSP
 • Odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core Network koridorů v ČR; DÚR/DSP
 • Kvalifikované služby CPS 2017 v obvodu ST Nymburk - Vypracování zjednodušené dokumentace pro zadání stavby Opravné práce v úseku Ledečko - Zruč nad Sázavou; RDS
 • Vyjádření k možnému průsaku povrchových vod do suterénních prostor domu č.p. 17/9 v Mělníku; GT posudek
 • II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C; GDI
 • GT průzkum pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milasín; ZZ
 • Modernizace trati Sudoměřice – Votice, SO 73-11-01 Červený Újezd – Votice, železniční spodek; RDS
 • Stabilizace skalních svahů ul. Křižíkova, Jihlava; TDI
 • Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2.stavba; DSP
 • Dodávka a montáž sanace skalního masivu „ČOV a kanalizace Jizerní Vtelno“; RDS+DSPS
 • Lesopark Belveder – posouzení nestability svahu v části 08b, Praha – Zbraslav; GT posudek
 • Zajištění svahu vinice v Karolininých sadech, k.ú. Znojmo-město; GT posudek
 • Sanace skalního masivu v obci Řetenice; TDI
 • Zajištění skalních masivů na trati Brno – Letovice, pasport a projekt GT průzkumu
 • Stabilita tarasní zdi na p.p.č. 62 v k.ú. Kamýk nad Vltavou; GT posudek
 • Vyjádření k možnému porušení podzákladí domu č.p. 447/1 v Mělníku; GT posudek
 • Opravy a údržba skalních zářezů v obvodu OŘ Brno; ZD
 • Odstraňování závad a údržba skalních zářezů u OŘ Olomouc; ZD
 • S4 - Metodický pokyn SŽDC pro projektování, realizaci a kontrolu sanací skalních a strmých zemních svahů; připomínky a kritická revize
 • Technické podmienky MDV SR (TP) – Ochranné a stabilizujúce konštrukcie skalných svahov a zárezov na dopravných stavbách; člen řešitelského týmu
 • Zajištění skalního svahu v prostoru nové výrobní haly Pepperl+Fuchs na p.p.č.179/7 v k.ú. Dolní Staré Město; RDS
 • Sanace a stabilizace skalního svahu a tělesa místní komunikace Na skalkách, Týn nad Vltavou, vč. odvodnění, DPS
 • IG průzkum pozemku p.č. 51/1 v k.ú. Vestec nad Mrlinou pro vybudování MNV; ZZ
 • Chotkovy Sady – zajištění výkopu kanalizace; GT posudek
 • Stav skalních svahů lokalit DB11, DB18 a DB25 v k.ú. Znojmo-město; GT průzkum
 • II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500; DSP
 • Předprojektová příprava sanace skalního řícení – Lovětínská rokle; GT průzkum a zaměření
 • Silnice II/160 a II/145 – řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy; DSP
 • Předprojektová příprava sanace skalního řícení – Hedvíkovská rokle; GT průzkum a zaměření
 • Zajištění skalních masivů na trati Brno – Letovice; DUSP/PDPS
 • Projektová dokumentace Silnice III/40819 – sanace svahu ul. Hradišťská; DSP/PDPS
 • I/35 Linhartice, sanace skalního zářezu; GTP/ZDS/IČ/AD
 • Sanace svahu v ul. Na Stráni, parc.č. 2425/1, k.ú. Mor. Třebová; GTP/DSP/PDPS
 • Nestabilita skalního svahu na p.č. 724, k.ú. Kaplice; GT posudek
 • Inženýrsko-geologické posouzení nestabilních svahů a skalních masivů nad vybranými silnicemi v Jihočeském kraji; GT posudek
 • Zajištění svahu lesoparku Belveder, Praha – Zbraslav; DÚS/ZDS
 • CTPark Bor – Hala B11; GT posudek
 • Sanace skalního řícení – Hedvikovská rokle; DSP/PDPS
 • Sanace skalního řícení – Lovětínská rokle; DSP/PDPS
 • Ohrožení domu č.p. 48 pádem horniny, k.ú. Hředle u Zdic; GT posudek
 • Intenzifikace ČOV Klecany, zajištění svahu; ZDS
 • Zpřístupnění jeskyně na Hněvíně; DSP/PDPS
 • Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009; GD
 • Ohrožení pozemku p.č. 121/1 a 122/2 pádem horniny, k.ú. Tasovice; GT posudek
 • Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník, 3C, 3D a 3E; DSP/PDPS
 • Elektrárna Dlouhé Stráně - Rekonstrukce zajištění svahů nad přístupovou komunikací; DSP/PDPS
 • II/295 Hořejší Vrchlabí, stabilizace skalního svahu v km 10,500 – 10,550; GTP+DSP/PDPS
 • Sanace masivu v obci Litohlavy, okr. Rokycany; GTP+DSP
 • III/11515 Dolní Roblín, nestabilní skalní masiv; GTP+DSP/PDPS
 • Průzkum skalního masivu Vojkovice; GT posudek
 • I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa II; GD
 • Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 1. a 2. stavba; GDI
 • I/62 Děčín, Stoličná hora, posouzení skalního svahu v km 25,221-25,342; GTP
 • I/62 Děčín - Hřensko, základní geotechnické zhodnocení rizik skalního řícení, expertní posudek
 • Posouzení nestabilních skalních svahů a skalních masivů nad sil. II/160, revizní posudek
 • Silnice Jčk, okr. ČB, ČK – řešení ohrožení nestabilními skalními svahy; DSP/PDPS
 • Klášterská č.p. 358, Tišnov – technická pomoc; GTP
 • Rekonstrukce traťového úseku – Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo); GTP
 • Sanace skal – DPS 2021; DSP/PDPS
 • II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 13,091 – 13,816; DSP/PDPS
 • Skalní svah v areálu „U Skály“, Jihlava; GT posudek
 • Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“ – sanace skalních zářezů; DSP/PDPS
 • Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald; DUSP/PDPS
 • Sanace skalního řícení v ulici Práčata, Městská část Brno-Bosonohy; DSP/PDPS
 • Geotechnický průzkum Plzeň – Radčice_MO Křimická – Karlovarská; revizní posudek
 • Vyhlídka Čertovy kameny; DVZ
 • Návrh zajištění odděleného skalního bloku nad tratí 091 v úseku Řež – Libčice n.V.-Letky, km 428,180; GT posudek
 • Odstranění havarijního stavu nestabilního svahu na pozemku 10/1 a 10/2 v k.ú. Loket – dokumentace stavby; DUSP/PDPS
 • Skalní svah za domem č.e.28, Tasovice; DVZ
 • VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod, SO 03 Skluz – otevřená část; GT posudek
 • Geotechnický posudek nestabilního svahu na p.p.č. 470 a 471 v k.ú. Lukášov; GT posudek
 • Sanace svahu nad nemovitostí při ul. Fryčajova 182/455; TDI+BOZP
 • Posouzení stability a průzkum skalního masívu nad místní komunikací v délce cca 470 m od zajištěného skalního masívu Šeptouchov směrem na SZ, části pozemků p.p.č. 1934/1 a 2331/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou, Tyršovo nábřeží; TDI
 • Sanace svahu Na Polabí, Mělník – SO.01 Sanace skalního svahu jih; DVZ
 • Posouzení stability skalního svahu na p.p.č.2315/5 v k.ú. Putim; GT posudek
 • SM/21/341 - Stabilizace skalního svahu Voletiny nad domem č.p.116- PD; DUSP+PDPS
 • Posouzení stability skalního svahu v obci Vojkovice nad Ohří; GT posudek
 • Ul. Chrastavská, Liberec p.p.č. 5127/2; GT posudek
 • Přestavba stývající budovy Sokolovny v Náměšti n. O. na Kulturní a společensko-sportovní centrum; GT posudek
 • Nestabilní skalní blok na p.p.č. 707/1 v k.ú. Znojmo-město; GT posudek
 • Zajištění svahu v ul. Dlouhá a Štefanikova, Březno u Chomutova; DUSP+PDPS
 • Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc.č. 582 v k.ú. Klokoty (nad geologickou expozicí); DUSP+PDPS
 • VD Štěchovice – doplnění záchytného systému skalního masivu nad příjezdovou komunikací; DSJ/PDPS
 • II/160, úsek Větřní – Rožmberk nad Vltavou – řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy; DSP/PDPS
 • Bílina, sanace skalního masivu v Teplické ulici – I. etapa; revizní GT posudek
 • Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo); GT průzkum
 • Přístavba objektu Hotel Orlík II ke stávajícímu objektu Hotel Orlík na pozemku p.č. 449/3 v k.ú. Teplice nad Metují; posouzení záměru
 • Havarijní skalní řícení na p.p.č. 1048/1; 1047 a 1046 v k.ú. Pisárky; GT posudek
 • Havarijní skalní řícení na p.p.č. 812/1 v k.ú. Komín; GT posudek
 • II/392 Mohelno, skalní svah v km 36,000 – 37,700; GT posudek
 • II/387 Štěpánov n. Svratkou, skalní svah v km 8,850 – 9,000; GT posudek
 • II/387 Švařec, skalní svah v km 6,020 – 6,140; GT posudek
 • Zajištění havarijního stavu skály III/12217 Bechyně – Zářečí; TDI